Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Ευρωπαϊκά Πρότυπα - European Norms (EN)

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (European Norms ή EN) προκύπτουν με δύο διαφορετικούς τρόπους και αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες:

Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
Harmonized European Norms ή Harmonized ENs
Μη εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
European Norms ή ENs
Αποτελούν υλοποίηση απαιτήσεων Ευρωπαϊκών Κατευθυντήριων Οδηγιών (European Directives).Δεν αποτελούν υλοποίηση απαιτήσεων Ευρωπαϊκών Κατευθυντήριων Οδηγιών.
Δημιουργούνται βάση εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Επιτροπής (European Commission).Δημιουργούνται βάση αιτήματος ενός ή περισσοτέρων φορέων της αγοράς.
Περιέχουν κανόνες ώστε να ικανοποιούνται οι Βασικές Απαιτήσεις για την Υγιεινή και Ασφάλεια (Essential Health and Safety Requirements - EHSRs).


Κάθε Ευρωπαϊκό Πρότυπο μελετάται και διαμορφώνεται από ειδική Τεχνική Επιτροπή (Technical Committee) ενός από τους τρεις αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (European Standards Organisations):

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που εκδίδονται από τους παραπάνω φορείς παίρνουν το πρόθεμα EN και έναν κωδικό (πχ το EN 13241-1, το EN 12453 κλπ).

Κάθε χώρα-μέλος της ΕΕ, διαθέτει έναν Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης (National Standards Organization). Για τη χώρα μας, ο φορέας αυτός είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Αντίγραφα των Ευρωπαϊκών Προτύπων πωλούνται μόνο μέσω του αντίστοιχου Εθνικού Φορέα Τυποποίησης. Ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης έχει το μονοπώλιο στην οικεία χώρα-μέλος και κανένας από τους Ευρωπαϊκούς Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης δεν διαθέτει στο κοινό αντίγραφα των Ευρωπαϊκών Προτύπων.

Οι χώρες-μέλη της ΕΕ ενσωματώνουν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Εναρμονισμένα και μη, στο εθνικό τους σύστημα τυποποίησης μέσω της έκδοσής τους από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, είτε στην πρωτότυπη γλώσσα είτε στην εθνική. Στο πρότυπο προστίθεται και η συντομογραφία του αντίστοιχου Εθνικού Φορέα Τυποποίησης. Έτσι για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13241-1, τίθεται σε εφαρμογή στην Ελλάδα ως ΕΛΟΤ EN 13241-1, στην Ιταλία ως UNI EN 13241-1, στην Βρετανία ως BS EN 13241-1, στη Γερμανία ως DIN EN 13241-1. Με την ομοιόμορφη εφαρμογή τους στις χώρες-μέλη, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα καθίστανται ένα σταθερό σημείο αναφοράς στον τομέα της τυποποίησης.

Ειδικά για τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σημειώστε τα εξής:

  • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Επιτροπή (European Commission) εκδίδει τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες (European Directives).
    • Οι Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες έχουν γενικό χαρακτήρα (δηλαδή, δεν ασχολούνται με τεχνικές λεπτομέρειες αλλά δίνουν βασικές κατευθύνσεις).
    • Οι Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα (δηλαδή, πρέπει να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία κάθε χώρας-μέλους της ΕΕ).
  • Η υλοποίησή των Ευρωπαϊκών Κατευθυντήριων Οδηγίες σε τεχνικό επίπεδο γίνεται μέσω δημιουργίας και εφαρμογής Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων (Harmonized European Norms ή Harmonized ENs).


Κατάλογος

Αυτά είναι μερικά από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν εφαρμογή στα προϊόντα μας:


Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™