Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Προγραμματισμός: 2 - Αλλαγή κωδικών

Οι ρυθμίσεις του αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης HEART HA3020, από τον διαχειριστή της συσκευής, αναλύονται στις παρακάτω σελίδες:

Ως διαχειριστής, εννοείται το άτομο που γνωρίζει τον κωδικό διαχειριστή (master code ή master password).

Η εργοστασιακή τιμή του κωδικού διαχειριστή είναι 111111 και αυτόν θα χρησιμοποιήσουμε στα διάφορα παραδείγματα.

Για λόγους ασφαλείας, όταν εγκαθίσταται η συσκευή, πρέπει απαραίτητα να αλλάζει ο κωδικός διαχειριστή από την εργοστασιακή τιμή του. Επίσης, ο νέος κωδικός διαχειριστή πρέπει να μείνει μυστικός και να μην ξεχαστεί.


Η είσοδος στις επιλογές ρυθμίσεων (στο 1ο επίπεδό τους) γίνεται πληκτρολογώντας τον κωδικό διαχειριστή, ακολουθούμενο από τον χαρακτήρα `#`, όπως παρακάτω:

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
* ή αναμονή 15sec για έξοδο


  • Για να επιλέξουμε υποεπίπεδο (εάν υπάρχει), πληκτρολογούμε τον αριθμό του.
  • Για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο επίπεδο (πχ από το 1.1.2 στο 1.1), πληκτρολογούμε *.
    Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί.
  • Για να εξέλθουμε από τις ρυθμίσεις και να επιστρέψουμε στην κανονική κατάσταση λειτουργίας της συσκευής, άσχετα από το επίπεδο που βρισκόμαστε, πληκτρολογούμε # ή περιμένουμε 15sec.
    Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί.
 


Διάγραμμα ρυθμίσεων

Αυτές είναι οι διαθέσιμες επιλογές για τις ρυθμίσεις κωδικών (επιλογή 2.PASSWD στο 1ο επίπεδο).

Επίπεδο
1
Επίπεδο
2
Επίπεδο
3
Επίπεδο
4
Επίπεδο
5
Επίπεδο
6
Πληκτρολόγιο
2.PASSWD
1.MASTER 2+1
2.MAIN 2+2
3.PATROL 2+3
4.GUARD 2+4


21 - Κωδικός διαχειριστή (master code ή master password)

Εργοστασιακή τιμή: 111111

Αποτελείται από 6 ψηφία (αριθμοί 0 έως 9). Χρησιμεύει για να προστατεύει την πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής.

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
21.MASTER 2.MAIN
3.PATROL 4.GUARD
1CURRENT: 111111
NEW:
Ο τρέχον κωδικός διαχειριστή είναι 111111
Πληκτρολόγηση νέου κωδικού διαχειριστή, πχ 1+2+3+4+5+6CURRENT: 111111
NEW: ∗∗∗∗∗∗
Για λόγους ασφαλείας, ο νέος κωδικός δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Αντί για αυτό, εμφανίζονται αντίστοιχοι χαρακτήρες
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


22 - Γενικός κωδικός πρόσβασης (main password)

Εργοστασιακή τιμή: 1234

Αποτελείται από 4 ψηφία (αριθμοί 0 έως 9). Χρησιμεύει, όταν είναι ενεργοποιημένη η μέθοδος πρόσβασης MODE 1, σαν γενικός κωδικός (μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για το PIN που έχει καταχωρηθεί με οποιαδήποτε κάρτα χρήστη). Πρέπει, είτε να να διατηρείται μυστικός και να μην ανακοινώνεται στους χρήστες (πχ εάν τον χρησιμοποιούμε για δοκιμές των καρτών), είτε να αλλάζει σε τακτική βάση εάν είναι σε κοινή χρήση.

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
21.MASTER 2.MAIN
3.PATROL 4.GUARD
2CURRENT: 1234
NEW:
Ο τρέχον γενικός κωδικός χρηστών είναι 1234
Πληκτρολόγηση νέου κωδικού διαχειριστή, πχ 5+6+7+8CURRENT: 1234
NEW: ∗∗∗∗
Για λόγους ασφαλείας, ο νέος κωδικός δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Αντί για αυτό, εμφανίζονται αντίστοιχοι χαρακτήρες
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


23 - Κωδικός περιπόλου (patrol password)

Εργοστασιακή τιμή: 1234567

Αποτελείται από 7 ψηφία (αριθμοί 0 έως 9). Χρησιμεύει για την ενεργοποίηση του ρελέ περιπόλου (Patrol).

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
21.MASTER 2.MAIN
3.PATROL 4.GUARD
3CURRENT: 1234567
NEW:
Ο τρέχον κωδικός περιπόλου είναι 1234567
Πληκτρολόγηση νέου κωδικού περιπόλου, πχ 7+6+5+4+3+2+1CURRENT: 1234567
NEW: ∗∗∗∗∗∗∗
Για λόγους ασφαλείας, ο νέος κωδικός δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Αντί για αυτό, εμφανίζονται αντίστοιχοι χαρακτήρες
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


24 - Κωδικός φρουρού (guard password)

Εργοστασιακή τιμή: 123

Αποτελείται από 3 ψηφία (αριθμοί 0 έως 9). Χρησιμεύει για την ενεργοποίηση του ρελέ φύλακα (Guard).

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
21.MASTER 2.MAIN
3.PATROL 4.GUARD
4CURRENT: 123
NEW:
Ο τρέχον κωδικός φρουρού είναι 123
Πληκτρολόγηση νέου κωδικού περιπόλου, πχ 3+2+1CURRENT: 123
NEW: ∗∗∗
Για λόγους ασφαλείας, ο νέος κωδικός δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Αντί για αυτό, εμφανίζονται αντίστοιχοι χαρακτήρες
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


Σύνδεσμοι

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™