Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Προγραμματισμός: Εισαγωγή

Οι ρυθμίσεις του αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης HEART HA3020, από τον διαχειριστή της συσκευής, αναλύονται στις παρακάτω σελίδες:

Ως διαχειριστής, εννοείται το άτομο που γνωρίζει τον κωδικό διαχειριστή (master code ή master password).

Η εργοστασιακή τιμή του κωδικού διαχειριστή είναι 111111 και αυτόν θα χρησιμοποιήσουμε στα διάφορα παραδείγματα.

Για λόγους ασφαλείας, όταν εγκαθίσταται η συσκευή, πρέπει απαραίτητα να αλλάζει ο κωδικός διαχειριστή από την εργοστασιακή τιμή του. Επίσης, ο νέος κωδικός διαχειριστή πρέπει να μείνει μυστικός και να μην ξεχαστεί.


Η είσοδος στις επιλογές ρυθμίσεων (στο 1ο επίπεδό τους) γίνεται πληκτρολογώντας τον κωδικό διαχειριστή, ακολουθούμενο από τον χαρακτήρα `#`, όπως παρακάτω:

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
* ή αναμονή 15sec για έξοδο


  • Για να επιλέξουμε υποεπίπεδο (εάν υπάρχει), πληκτρολογούμε τον αριθμό του.
  • Για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο επίπεδο (πχ από το 1.1.2 στο 1.1), πληκτρολογούμε *.
    Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί.
  • Για να εξέλθουμε από τις ρυθμίσεις και να επιστρέψουμε στην κανονική κατάσταση λειτουργίας της συσκευής, άσχετα από το επίπεδο που βρισκόμαστε, πληκτρολογούμε # ή περιμένουμε 15sec.
    Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί.
 

HEART HA3020Διάγραμμα ρυθμίσεων

Αυτές είναι οι συνολικά διαθέσιμες επιλογές για τις ρυθμίσεις.

Επίπεδο
1
Επίπεδο
2
Επίπεδο
3
Επίπεδο
4
Επίπεδο
5
Επίπεδο
6
Πληκτρολόγιο
1.ENROL
1.ACCESS CARD
1.S_ADD 1+1+1
2.S_DEL 1+1+2
3.B_ADD 1+1+3
4.B_DEL 1+1+4
2.PATROL CARD
1.S_ADD 1+2+1
2.S_DELETE 1+2+2
2.PASSWD
1.MASTER 2+1
2.MAIN 2+2
3.PATROL 2+3
4.GUARD 2+4
3.TIMER
1.STRIKE 3+1
2.ALARM 3+2
3.DURESS 3+3
4.DB 3+4
4.SYSTEM
1.ALARM
1.TAMPER 4+1+1
2.FORCE 4+1+2
3.D_OPEN
1.FUNCTION 4+1+3+1
2.K2 ACTIVE 4+1+3+2
4.P_ERR 4+1+4
2.FORMAT
1.DELETE LOT NO. 4+2+1
2.CHANGE FORMAT 4+2+2
3.MODE
1.ACCMOD 4+3+1
2.DI_M
1.EXIT BUTTON 4+3+2+1
2.DOOR 4+3+2+2
3.EMERGE 4+3+2+3
3.READER 4+3+3
4.RESET 4+3+4
4.OTHER
1.TONE 4+4+1
2.PIN 4+4+2
3.DURESS 4+4+3
4.MORE
1.GUARD
1.FUNCTION 4+4+4+1+1
2.ARM 4+4+4+1+2
3.DISARM
1.CARD USE4+4+4+1+3+1
2.STRIKE ACTIVE4+4+4+1+3+2
2.PATROL 4+4+4+2
3.A_DEL 4+4+4+3
4.STRIKE 4+4+4+4


Εργοστασιακές τιμές ρυθμίσεων

Κωδικός διαχειριστή (master password)2+1
2.PASSWD1.MASTER 111111
Γενικός κωδικός (main password)2+2
2.PASSWD2.MAIN 1234
Κωδικός περιπόλου (patrol password)2+3
2.PASSWD3.PATROL 1234567
Κωδικός φύλακα (guard password)2+4
2.PASSWD4.GUARD 123
Διάρκεια ενεργοποίησης ρελέ κλειδαριάς3+1
3.TIMER1.STRIKE 10 sec
Διάρκεια ενεργοποίησης ρελέ συναγερμού3+2
3.TIMER2.ALARM 10 sec
Διάρκεια ενεργοποίησης ρελέ κρυφού συναγερμού ενέδρας3+3
3.TIMER3.DURESS 10 sec
Διάρκεια ενεργοποίησης ρελέ DB3+4
3.TIMER4.DB 20 sec
Ενεργοποίηση ρελέ συναγερμού λόγω παραβίασης συσκευής4+1+1
4.SYSTEM1.ALARM1.TAMPER DISABLE
Ενεργοποίηση ρελέ συναγερμού λόγω παραβίασης πόρτας4+1+2
4.SYSTEM1.ALARM2.FORCE DISABLE
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας4+1+3+1
4.SYSTEM1.ALARM3.D_OPEN1.FUNCTION DISABLE
Ενεργοποίηση ρελέ συναγερμού λόγω ανοιχτής πόρτας4+1+3+2
4.SYSTEM1.ALARM3.D_OPEN2.K2 ACTIVE DISABLE
Ενεργοποίηση ρελέ συναγερμού λόγω 5 διαδοχικών λάθος κωδικών πρόσβασης σε 4min4+1+4
4.SYSTEM1.ALARM4.P_ERR DISABLE
Μορφή αποθήκευσης σειριακών αριθμών καρτών4+2+2
4.SYSTEM2.FORMAT 2.CHANGE FORMAT 24 BITS
Μέθοδος πρόσβασης4+3+1
4.SYSTEM3.MODE1.ACCMOD MODE 2
Πρόσβαση είτε με κάρτα είτε με πληκτρολόγηση κωδικού
Μέθοδος ανάγνωσης καρτών4+3+3
4.SYSTEM3.MODE3.READER HEART
Ήχοι πληκτρολογίου4+4+1
4.SYSTEM4.OTHER1.TONE DISABLE
Ερώτηση για κωδικό PIN μαζί με την κάρτα4+4+2
4.SYSTEM4.OTHER2.PIN DISABLE
Λειτουργία αντι-ενέδρας4+4+3
4.SYSTEM4.OTHER3.DURESS DISABLE
Λειτουργία φρουρού4+4+4+1+1
4.SYSTEM4.OTHER4.MORE1.GUARD1.FUNCTION DISABLE
Λειτουργία περιπόλου4+4+4+2
4.SYSTEM4.OTHER4.MORE2.PATROL DISABLE
Διαγραφή κάρτας μετά από 5 διαδοχικούς λάθος κωδικούς πρόσβασης4+4+4+3
4.SYSTEM4.OTHER4.MORE3.A_DEL DISABLE


Σύνδεσμοι

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™