Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr
Ιστορικό:: Ασφάλεια

Ασφάλεια αυτοματισμού μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας

Για ασφαλή λειτουργία, συνιστούμε:

 • Εγκατάσταση φωτοκυττάρων ασφαλείας. Πρέπει να καλυφθεί η επιφάνεια που σαρώνει η τροχιά του κονταριού με τουλάχιστον ένα ζεύγος (κάτω από το κοντάρι και παράλληλα με αυτό). Πιθανόν επίσης να απαιτούνται και επιπλέον ζεύγη φωτοκυττάρων ασφαλείας πριν και/ή μετά από τη θέση της μπάρας.
 • Προαιρετικά, εγκατάσταση επαγωγικών βρόχων (μαγνητικών βρόχων) σαν συσκευές ασφαλείας. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να καλύψουν μεγάλη επιφάνεια. Το μειονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να ανιχνεύσουν μόνο οχήματα (και γενικά μεταλλικά αντικείμενα αξιόλογης μάζας) και όχι πεζούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποτελούν υποκατάστατο για τα φωτοκύτταρα ασφαλείας.
 • Εγκατάσταση φανού ειδοποίησης (αναβοσβήνει όταν η πόρτα είναι σε κίνηση, προειδοποιώντας τους διερχόμενους).


Περιοχές πιθανού μηχανικού κινδύνου

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται οι περιοχές πιθανού μηχανικού κινδύνου για μία τυπική αυτόματη μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας. Πρόκειται για τις περιοχές επί ή πλησίον της αυτόματης θύρας όπου μπορεί να προκληθεί βλάβη, λόγω μηχανικού αιτίου, σε μη προστατευμένο άτομο.

Περιοχές πιθανού μηχανικού κινδύνου για αυτόματη μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας

Ο μηχανικός κίνδυνος μπορεί να εμφανίζεται με μία από τις παρακάτω μορφές:

Διάφοροι μηχανικοί κίνδυνοι
Μηχανικός κίνδυνος: Κρούση - Σύνθλιψη Κρούση - Σύνθλιψη Μηχανικός κίνδυνος: Διάτμηση Διάτμηση Μηχανικός κίνδυνος: Σύρσιμο Σύρσιμο
Μηχανικός κίνδυνος: Ψαλιδισμός Ψαλιδισμός Μηχανικός κίνδυνος: Αγκίστρωση Αγκίστρωση


Ελάχιστο επίπεδο ασφαλείας περιοχής "A"

Ανάλογα με το ποιος και σε τι περιβάλλον χειρίζεται την αυτόματη μπάρα, το EN 12453 "Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements" καθορίζει 3 τύπους χρήσης:

 • Τύπος 1: Ένας πεπερασμένος αριθμός χρηστών είναι εκπαιδευμένοι για τον χειρισμό της μπάρας και η μπάρας βρίσκεται σε χώρο περιορισμένης πρόσβασης.
 • Τύπος 2: Ένας πεπερασμένος αριθμός χρηστών είναι εκπαιδευμένοι για τον χειρισμό της μπάρας αλλά η μπάρας βρίσκεται σε χώρο γενικής πρόσβασης.
 • Τύπος 3: Επιτρέπεται ο χειρισμός της μπάρας από χρήστες χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση ή η μπάρας βρίσκεται σε χώρο γενικής πρόσβασης.

Επίσης, το ίδιο πρότυπο, καθορίζει 5 τύπους συσκευών ασφαλείας:

 • A: Μπουτόν εντολής όπου η κίνηση διαρκεί όσο το μπουτόν κρατιέται πατημένο.
 • B: Μπουτόν-κλειδί εντολής όπου η κίνηση διαρκεί όσο το κλειδί κρατιέται γυρισμένο.
 • C: Έλεγχος δύναμης.
 • D: Ανίχνευση παρουσίας προσώπων ή αντικειμένων, ιστάμενων στο δάπεδο, στην μία πλευρά της μπάρας (πχ φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες - δηλαδή φωτοκύτταρα ασφαλείας)
 • E: Ανίχνευση παρουσίας σχεδιασμένη και υλοποιημένη κατά τρόπο που, σε καμία περίπτωση, να μην επιτρέπει στο κινούμενο κοντάρι να αγγίξει κάποιο πρόσωπο (πχ κουρτίνες IR).

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις επιπέδου ασφαλείας, ανάλογα με την χρήση, για την περιοχή A του παραπάνω σχήματος (την κάτω πλευρά του κονταριού). Η ασφάλεια στην συγκεκριμένη περιοχή είναι η πρώτη προτεραιότητα στον όλο σχεδιασμό.

Χρήση
Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3
Τρόπος χειρισμού Εκπαιδευμένοι χρήστες & Όχι χώρος περιορισμένης πρόσβασης Εκπαιδευμένοι χρήστες & Χώρος μη περιορισμένης πρόσβασης Μη εκπαιδευμένοι χρήστες
Με διατηρούμενη εντολή A B ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ
Με στιγμιαία εντολή και άμεση οπτική επαφή με την μπάρα C ή E C ή E C + D, ή E
Με στιγμιαία εντολή αλλά χωρίς άμεση οπτική επαφή με την μπάρα C ή E C + D, ή E C + D, ή E
Με αυτόματο τρόπο (πχ αυτόματο κλείσιμο) C + D, ή E C + D, ή E C + D, ή E
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™