Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr
Ιστορικό::

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

products:genius_control_boards:brain_03:fotokyttara-asfaleias:index [2019/06/24 01:41] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +====== Σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας σε πίνακα GENIUS Brain 03 ======
 +
 +Σύνδεση [[:​product_categories:​fotokyttara-asfaleias:​index|φωτοκυττάρων ασφαλείας]] σε ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου [[:​products:​genius_control_boards:​brain_03:​index|GENIUS Brain 03]].
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Παρατηρήσεις =====
 +
 +
 +  * Οι ονομασίες επαφών του πίνακα ελέγχου,​ στους παρακάτω πίνακες,​ είναι αυτές που είναι τυπωμένες επάνω στην πλακέτα:​
 +
 +{{  :​products:​genius_control_boards:​brain_03:​terminal_board.gif ​ |Πλακέτα ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου}}
 +
 +
 +\\
 +
 +  * Η συνδεσμολογία για προστασία κατά το κλείσιμο και κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο **είναι η ελάχιστη συνιστώμενη συνδεσμολογία για παροχή ικανοποιητικής προστασίας σε μία αυτόματη ανοιγόμενη πόρτα**. Απαιτεί τουλάχιστον 2 ζεύγη φωτοκύτταρα ασφαλείας:​ ένα που λειτουργεί σαν προστασία κατά το κλείσιμο και ένα ​ που λειτουργεί σαν προστασία κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο.
 +  * Για την προτεινόμενη εφαρμογή των διαφόρων συνδεσμολογιών,​ συμβουλευτείτε το παρακάτω σχήμα:
 +
 +{{  :​product_categories:​swing_gate_operators:​fsw_cl_op.gif ​ |Κάλυψη ανοιγόμενης πόρτας με φωτοκύτταρα ασφαλείας}}
 +
 +
 +
 +===== Witt Sensoric RP25 =====
 +
 +
 +
 +{{page>:​products:​witt_sensoric_photocells:​rp25:​24vdc_nc:​index}}
 +
 +
 +==== Προστασία κατά το κλείσιμο και κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο ​ ====
 +
 +
 +  * Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών ''​FSW_CL & COM''​
 +  * Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών ''​FSW_OP & COM''​
 +
 +^  Επαφή πομποδέκτη για προστασία \\ κατά το κλείσιμο ​ ^  Επαφή πομποδέκτη για προστασία \\ κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο ​ ^  Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ​ ^
 +|  2  |     ​| ​ -24  |
 +|  3  |     ​| ​ +24  |
 +|  5  |     ​| ​ FSW_CL ​ |
 +|  6  |     ​| ​ FSW_OP ​ |
 +|     ​| ​ 2  |  -24  |
 +|     ​| ​ 3  |  +24  |
 +|     ​| ​ 5  |  FSW_OP ​ |
 +|     ​| ​ 6  |  COM  |
 +
 +==== Προστασία κατά το κλείσιμο ====
 +
 +  * Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών ''​FSW_CL & COM''​.
 +
 +^  Επαφή πομποδέκτη ​ ^  Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ​ ^
 +|  2  |  -24  |
 +|  3  |  +24  |
 +|  5  |  FSW_CL ​ |
 +|  6  |  COM  |
 +
 +==== Προστασία κατά το άνοιγμα ====
 +
 +  * Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών ''​FSW_OP & COM''​.
 +
 +^  Επαφή πομποδέκτη ​ ^  Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ​ ^
 +|  ^  Χωρίς FAIL SAFE  ^  Με FAIL SAFE ^
 +|  2  |  -24  |
 +|  3  |  +24  |
 +|  5  |  FSW_OP ​ |
 +|  6  |  COM  |
 +
 +
 +
 +
 +===== NOLOGO IR-5001P =====
 +
 +{{page>:​products:​nologo_photocells:​ir5001p:​24vdc_nc:​index}}
 +
 +
 +==== Προστασία κατά το κλείσιμο και κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο ​ ====
 +
 +
 +  * Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών ''​FSW_CL & COM''​
 +  * Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών ''​FSW_OP & COM''​
 +
 +^  Επαφή πομπού για προστασία \\ κατά το κλείσιμο ​ ^  Επαφή πομπού για προστασία \\ κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο ​ ^  Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ​ ^
 +|  1  |     ​| ​ -24  |
 +|  3  |     ​| ​ +24  |
 +|     ​| ​ 1  |  -24  |
 +|     ​| ​ 3  |  +24  |
 +^  Επαφή δέκτη για προστασία \\ κατά το κλείσιμο ​ ^  Επαφή δέκτη για προστασία \\ κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο ​ ^  Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ​ ^
 +|  1  |     ​| ​ -24  |
 +|  3  |     ​| ​ +24  |
 +|  4  |     ​| ​ FSW_OP ​ |
 +|  5  |     ​| ​ FSW_CL ​ |
 +|     ​| ​ 1  |  -24  |
 +|     ​| ​ 3  |  +24  |
 +|     ​| ​ 4  |  FSW_OP ​ |
 +|     ​| ​ 5  |  COM  |
 +
 +==== Προστασία κατά το κλείσιμο ====
 +
 +  * Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών ''​FSW_CL & COM''​.
 +
 +^  Επαφή πομπού ​ ^  Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ​ ^
 +|  ^  Χωρίς FAIL SAFE  ^  Με FAIL SAFE ^
 +|  1  |  -24  |
 +|  3  |  +24  |
 +^  Επαφή δέκτη ​ ^  Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ​ ^
 +|  1  |  -24  |
 +|  3  |  +24  |
 +|  4  |  FSW_CL ​ |
 +|  5  |  COM  |
 +
 +==== Προστασία κατά το άνοιγμα ====
 +
 +  * Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών ''​FSW_OP & COM''​.
 +
 +
 +^  Επαφή πομπού ​ ^  Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ​ ^
 +|  1  |  -24  |
 +|  3  |  +24  |
 +^  Επαφή δέκτη ​ ^  Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ​ ^
 +|  1  |  -24  |
 +|  3  |  +24  |
 +|  4  |  FSW_OP ​ |
 +|  5  |  COM  |
 +
 +===== AUTOTECH FT12 =====
 +
 +
 +
 +{{page>:​products:​autotech_photocells:​ft12:​24vdc_nc:​index}}
 +
 +==== Προστασία κατά το κλείσιμο και κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο ​ ====
 +
 +
 +  * Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών ''​FSW_CL & COM''​
 +  * Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών ''​FSW_OP & COM''​
 +
 +^  Επαφή πομπού για προστασία \\ κατά το κλείσιμο ​ ^  Επαφή πομπού για προστασία \\ κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο ​ ^  Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ​ ^
 +|  1  |     ​| ​ +24  |
 +|  2  |     ​| ​ -24  |
 +|     ​| ​ 1  |  +24  |
 +|     ​| ​ 2  |  -24  |
 +^  Επαφή δέκτη για προστασία \\ κατά το κλείσιμο ​ ^  Επαφή δέκτη για προστασία \\ κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο ​ ^  Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ​ ^
 +|  1  |     ​| ​ +24  |
 +|  2  |     ​| ​ -24  |
 +|  4  |     ​| ​ FSW_OP ​ |
 +|  5  |     ​| ​ FSW_CL ​ |
 +|     ​| ​ 1  |  +24  |
 +|     ​| ​ 2  |  -24  |
 +|     ​| ​ 4  |  FSW_OP ​ |
 +|     ​| ​ 5  |  COM  |
 +
 +==== Προστασία κατά το κλείσιμο ====
 +
 +  * Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών ''​FSW_CL & COM''​.
 +
 +^  Επαφή πομπού ​ ^  Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ​ ^
 +|  1  |  +24  |
 +|  2  |  -24  |
 +^  Επαφή δέκτη ​ ^  Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ​ ^
 +|  1  |  +24  |
 +|  2  |  -24  |
 +|  4  |  FSW_CL ​ |
 +|  5  |  COM  |
 +
 +==== Προστασία κατά το άνοιγμα ====
 +
 +  * Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών ''​FSW_OP & COM''​.
 +
 +^  Επαφή πομπού ​ ^  Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ​ ^
 +|  1  |  +24  |
 +|  2  |  -24  |
 +^  Επαφή δέκτη ​ ^  Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ​ ^
 +|  1  |  +24  |
 +|  2  |  -24  |
 +|  4  |  FSW_OP ​ |
 +|  5  |  COM  |
  
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™