Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας σε πίνακα GENIUS Brain 03

Σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας σε ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου GENIUS Brain 03.Παρατηρήσεις

 • Οι ονομασίες επαφών του πίνακα ελέγχου, στους παρακάτω πίνακες, είναι αυτές που είναι τυπωμένες επάνω στην πλακέτα:

Πλακέτα ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου


 • Η συνδεσμολογία για προστασία κατά το κλείσιμο και κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο είναι η ελάχιστη συνιστώμενη συνδεσμολογία για παροχή ικανοποιητικής προστασίας σε μία αυτόματη ανοιγόμενη πόρτα. Απαιτεί τουλάχιστον 2 ζεύγη φωτοκύτταρα ασφαλείας: ένα που λειτουργεί σαν προστασία κατά το κλείσιμο και ένα που λειτουργεί σαν προστασία κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο.
 • Για την προτεινόμενη εφαρμογή των διαφόρων συνδεσμολογιών, συμβουλευτείτε το παρακάτω σχήμα:

Κάλυψη ανοιγόμενης πόρτας με φωτοκύτταρα ασφαλείαςWitt Sensoric RP25

Πομποδέκτης (TX&RX)
Witt Sensoric RP25 - NC επαφή
Οι επαφές του πομποδέκτη, στην παραπάνω εικόνα, είναι αριθμημένες με την σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά.


Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας Witt Sensoric RP25 αποτελούνται από έναν πομποδέκτη και έναν ανακλαστήρα (καθρεπτάκι). Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να συνδέσουμε μόνο τον πομποδέκτη με τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.

 • Οι επαφές 2 & 3 τροφοδοτούν τον πομποδέκτη με ρεύμα 24 V DC από τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
  Προσοχή: η πολικότητα έχει σημασία.
  • Το (-) στο 2
  • Το (+) στο 3
 • Οι επαφές 5 & 6 δίνουν στον πίνακα ελέγχου την εντολή από τον πομποδέκτη.
 • Οι υπόλοιπες επαφές δεν πρέπει να συνδεθούν κάπου.
 


Προστασία κατά το κλείσιμο και κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο

 • Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών FSW_CL & COM
 • Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών FSW_OP & COM
Επαφή πομποδέκτη για προστασία
κατά το κλείσιμο
Επαφή πομποδέκτη για προστασία
κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο
Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
2 -24
3 +24
5 FSW_CL
6 FSW_OP
2 -24
3 +24
5 FSW_OP
6 COM


Προστασία κατά το κλείσιμο

 • Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών FSW_CL & COM.
Επαφή πομποδέκτη Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
2 -24
3 +24
5 FSW_CL
6 COM


Προστασία κατά το άνοιγμα

 • Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών FSW_OP & COM.
Επαφή πομποδέκτη Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
Χωρίς FAIL SAFE Με FAIL SAFE
2 -24
3 +24
5 FSW_OP
6 COM


NOLOGO IR-5001P

NOLOGO IR5001P - Πομπός - Τροφοδοσία 24 VDCNOLOGO IR5001P - Δέκτης - Τροφοδοσία 24 VDC - NC επαφή
Οι επαφές του πομπού και του δέκτη, στις παραπάνω εικόνες, είναι αριθμημένες με την σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά. Ο πομπός έχει 3 επαφές και ο δέκτης έχει 6 επαφές.


Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας IR5001P αποτελούνται από έναν πομπό και έναν δέκτη. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να συνδέσουμε και τον πομπό και τον δέκτη με τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.

 • Οι επαφές 1 & 3, τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη, τους τροφοδοτούν με ρεύμα 24 V DC από τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
  Προσοχή: η πολικότητα έχει σημασία.
  • Το (-) στο 1
  • Το (+) στο 3
 • Οι επαφές 4 & 5 δίνουν στον πίνακα ελέγχου την εντολή από τον πομποδέκτη.
 • Οι υπόλοιπες επαφές δεν πρέπει να συνδεθούν κάπου.
 


Προστασία κατά το κλείσιμο και κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο

 • Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών FSW_CL & COM
 • Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών FSW_OP & COM
Επαφή πομπού για προστασία
κατά το κλείσιμο
Επαφή πομπού για προστασία
κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο
Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 -24
3 +24
1 -24
3 +24
Επαφή δέκτη για προστασία
κατά το κλείσιμο
Επαφή δέκτη για προστασία
κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο
Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 -24
3 +24
4 FSW_OP
5 FSW_CL
1 -24
3 +24
4 FSW_OP
5 COM


Προστασία κατά το κλείσιμο

 • Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών FSW_CL & COM.
Επαφή πομπού Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
Χωρίς FAIL SAFE Με FAIL SAFE
1 -24
3 +24
Επαφή δέκτη Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 -24
3 +24
4 FSW_CL
5 COM


Προστασία κατά το άνοιγμα

 • Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών FSW_OP & COM.
Επαφή πομπού Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 -24
3 +24
Επαφή δέκτη Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 -24
3 +24
4 FSW_OP
5 COM


AUTOTECH FT12

Πομπός (ΤΧ) Δέκτης (RX)
AUTOTECH FT12 - ΠομπόςAUTOTECH FT12 - Δέκτης - NC επαφή
Οι επαφές του πομπού και του δέκτη, στις παραπάνω εικόνες, είναι αριθμημένες με την σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά. Ο πομπός έχει 2 επαφές και ο δέκτης έχει 5 επαφές.


Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας AUTOTECH FT12 αποτελούνται από έναν πομπό και έναν δέκτη. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να συνδέσουμε και τον πομπό και τον δέκτη με τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.

 • Οι επαφές 1 & 2, τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη, τους τροφοδοτούν με ρεύμα 24 V DC από τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
  Προσοχή: η πολικότητα έχει σημασία.
  • Το (+) στο 1
  • Το (-) στο 2
 • Οι επαφές 4 & 5 δίνουν στον πίνακα ελέγχου την εντολή από τον πομποδέκτη.
 • Οι υπόλοιπες επαφές δεν πρέπει να συνδεθούν κάπου.
 


Προστασία κατά το κλείσιμο και κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο

 • Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών FSW_CL & COM
 • Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών FSW_OP & COM
Επαφή πομπού για προστασία
κατά το κλείσιμο
Επαφή πομπού για προστασία
κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο
Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 +24
2 -24
1 +24
2 -24
Επαφή δέκτη για προστασία
κατά το κλείσιμο
Επαφή δέκτη για προστασία
κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο
Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 +24
2 -24
4 FSW_OP
5 FSW_CL
1 +24
2 -24
4 FSW_OP
5 COM


Προστασία κατά το κλείσιμο

 • Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών FSW_CL & COM.
Επαφή πομπού Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 +24
2 -24
Επαφή δέκτη Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 +24
2 -24
4 FSW_CL
5 COM


Προστασία κατά το άνοιγμα

 • Αφαιρούμε την γέφυρα μεταξύ των επαφών FSW_OP & COM.
Επαφή πομπού Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 +24
2 -24
Επαφή δέκτη Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 +24
2 -24
4 FSW_OP
5 COM
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™