Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Προγραμματισμός πίνακα GENIUS Lynx 06

Κάποια σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε:

 • Οι αλλαγές που γίνονται στον προγραμματισμό, εφαρμόζονται άμεσα αλλά δεν αποθηκεύονται μόνιμα παρά μόνο με την έξοδο από το μενού προγραμματισμού και την επάνοδο στην απεικόνιση της κατάστασης της μπάρας. Εάν δεν αποθηκεύσουμε τις αλλαγές, αυτές θα χαθούν εάν κοπεί το ρεύμα.


Οδηγίες

 • Ο προγραμματισμός ξεκινά πατώντας το P2, ενώ η οθόνη δείχνει - -, μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη παράμετρος προγραμματισμού.
 • Η οθόνη εμφανίζει 2 ψηφία: το πρώτο είναι η τρέχουσα παράμετρος και το δεύτερο η τιμή της. Για παράδειγμα, A2 σημαίνει ότι η παράμετρος A έχει τιμή 2.
 • Η χρήση των P1 και P2, κατά τον προγραμματισμό είναι η ακόλουθη:
  • Όταν πατάμε το P2 μετακινούμαστε στην επόμενη παράμετρο.
  • Με το P1 αλλάζουμε, εάν θέλουμε, την τιμή της παραμέτρου.
  • Αφού περάσουμε με τη σειρά από όλες τις παραμέτρους, ο πίνακας αποθηκεύει ότι αλλαγές έχουμε τυχόν κάνει, και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη - -. Το ίδιο συμβαίνει εάν δεν πατήσουμε κανένα πλήκτρο εντός 60sec.
 • Όποτε μπαίνουμε στο μενού προγραμματισμού, ο πίνακας περνάει αυτόματα σε λειτουργία εκμάθησης διαδρομής με την επόμενη εντολή για άνοιγμα (ένας πλήρης κύκλος ανοίγματος-κλεισίματος, χωρίς διαδρομές σε αργή κίνηση).


Παράμετροι

Οι διαθέσιμες παράμετροι αναλύονται παρακάτω:A - Λειτουργία με συσκευή encoder / Ρύθμιση ισχύος μοτέρ

ΠαράμετροςΕργοστασιακή τιμή
A A0
 • Επιτρεπτές τιμές:
  • A0 Λειτουργία με συσκευή encoder
  • A1 Λειτουργία χωρίς συσκευή encoder - Ελάχιστη ισχύς μοτέρ
  • A2 Λειτουργία χωρίς συσκευή encoder - Μεγαλύτερη ισχύς μοτέρ
  • A3 Λειτουργία χωρίς συσκευή encoder - Μεγαλύτερη ισχύς μοτέρ
  • A4 Λειτουργία χωρίς συσκευή encoder - Μεγαλύτερη ισχύς μοτέρ
  • A5 Λειτουργία χωρίς συσκευή encoder - Μεγαλύτερη ισχύς μοτέρ
  • A6 Λειτουργία χωρίς συσκευή encoder - Μεγαλύτερη ισχύς μοτέρ
  • A7 Λειτουργία χωρίς συσκευή encoder - Μεγαλύτερη ισχύς μοτέρ
  • A8 Λειτουργία χωρίς συσκευή encoder - Μεγαλύτερη ισχύς μοτέρ
  • A9 Λειτουργία χωρίς συσκευή encoder - Μέγιστη ισχύς μοτέρ

Εάν επιλέξουμε κάποια άλλη, εκτός της A0 τιμή, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο ταχυσύνδεσμος CN2 είναι ελεύθερος.b - Ευαισθησία συσκευής encoder

ΠαράμετροςΕργοστασιακή τιμή
b b2
 • Επιτρεπτές τιμές:
  • b1 Μέγιστη ευαισθησία συσκευής encoder - Ελάχιστη ισχύς μοτέρ
  • b2 Υψηλή ευαισθησία συσκευής encoder - Χαμηλή ισχύς μοτέρ
  • b3 Χαμηλή ευαισθησία συσκευής encoder - Υψηλή ισχύς μοτέρ
  • b4 Ελάχιστη ευαισθησία συσκευής encoder - Μέγιστη ισχύς μοτέρ

Η συγκεκριμένη παράμετρος είναι ενεργή μόνο εάν έχουμε επιλέξει A0.c - Αυτόματο κλείσιμο

ΠαράμετροςΕργοστασιακή τιμή
c c0


Επιτρέπει την ενεργοποίηση και την ρύθμιση χρόνου αυτόματου κλεισίματος.

 • Επιτρεπτές τιμές:
  • c0 Χωρίς αυτόματο κλείσιμο
  • c1 Αυτόματο κλείσιμο μετά από 5 sec
  • c2 Αυτόματο κλείσιμο μετά από 10 sec
  • c3 Αυτόματο κλείσιμο μετά από 20 sec
  • c4 Αυτόματο κλείσιμο μετά από 40 sec
  • c5 Αυτόματο κλείσιμο μετά από 60 sec
  • c6 Αυτόματο κλείσιμο μετά από 90 sec
  • c7 Αυτόματο κλείσιμο μετά από 120 sec
  • c8 Αυτόματο κλείσιμο μετά από 180 sec
  • c9 Αυτόματο κλείσιμο μετά από 240 sec

Δεν πρέπει να ενεργοποιούμε το αυτόματο κλείσιμο εάν δεν έχουμε συνδέσει τις συσκευές ασφαλείας (πχ φωτοκύτταρα ασφαλείας).d - Απόκριση σε εντολές OP/CL

ΠαράμετροςΕργοστασιακή τιμή
d d0
 • Επιτρεπτές τιμές:
  • d0 Κυκλική απόκριση με κάθε παλμό στην επαφή OP/CL:
   Άνοιγμα - Κλείσιμο - Άνοιγμα …
  • d1 Κυκλική απόκριση με κάθε παλμό στην επαφή OP/CL:
   Άνοιγμα - Σταμάτημα - Κλείσιμο - Άνοιγμα …
  • d2 Κάθε παλμός στην επαφή OP/CL οδηγεί μόνο σε άνοιγμα


E - Λειτουργία Condo

ΠαράμετροςΕργοστασιακή τιμή
Ε Ε0


Εάν η λειτουργία Condo είναι ενεργοποιημένη τότε ο πίνακας αγνοεί τυχόν εντολές OP/CL και CLOSE όσο το κοντάρι είναι σε κίνηση (άνοιγμα ή κλείσιμο). Το σκεπτικό αυτής της δυνατότητας είναι ότι εάν την μπάρα την χειρίζονται πολλά διαφορετικά άτομα (όπως σε περιπτώσεις συγκροτημάτων κατοικιών - condominiums) μειώνονται οι πιθανότητες λαθών χειρισμού.

 • Επιτρεπτές τιμές:
  • E0 Λειτουργία Condo απενεργοποιημένη
  • E1 Λειτουργία Condo ενεργοποιημένη


H - Ποσοστό διαδρομής σε αργή κίνηση

ΠαράμετροςΕργοστασιακή τιμή
H H3
 • Επιτρεπτές τιμές:
  • H0 Χωρίς διαδρομή σε αργή κίνηση
  • H1 Αργή κίνηση στο 30% της συνολικής διαδρομής
  • H2 Αργή κίνηση στο 40% της συνολικής διαδρομής
  • H3 Αργή κίνηση στο 50% της συνολικής διαδρομής


M - Περιοδική θέρμανση μοτέρ

ΠαράμετροςΕργοστασιακή τιμή
M M0
 • Επιτρεπτές τιμές:
  • M0 Χωρίς περιοδική θέρμανση μοτέρ
  • M1 Περιοδική θέρμανση μοτέρ ανά 5 min
  • M2 Περιοδική θέρμανση μοτέρ ανά 15 min
  • M3 Περιοδική θέρμανση μοτέρ ανά 30 min
  • M4 Περιοδική θέρμανση μοτέρ ανά 40 min


o - Άμεσο κλείσιμο με την απελευθέρωση των φωτοκυττάρων ασφαλείας

ΠαράμετροςΕργοστασιακή τιμή
o o0


 • Η συγκεκριμένη λειτουργία έχει επίδραση μόνο εάν έχουμε επιλέξει λογική λειτουργίας με αυτόματο κλείσιμο (από c1 έως και c9) και λειτουργία συσκευών ασφαλείας μόνο κατά το κλείσιμο (y0).
 • Εάν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη τότε, όσο το κοντάρι είναι στην ανοιχτή θέση και μετρά αντίστροφα ο χρόνος αυτόματου κλεισίματος, εάν τα φωτοκύτταρα ασφαλείας ελευθερωθούν η μπάρα κλείνει αμέσως.
 • Επιτρεπτές τιμές:
  • o0 Χωρίς άμεσο κλείσιμο με την απελευθέρωση των φωτοκυττάρων ασφαλείας
  • o1 Άμεσο κλείσιμο με την απελευθέρωση των φωτοκυττάρων ασφαλείας (εάν έχουμε επιλέξει y0)


P - Άμεσο κλείσιμο με εντολή OP/CL

ΠαράμετροςΕργοστασιακή τιμή
P P0


 • Η συγκεκριμένη λειτουργία έχει επίδραση μόνο εάν έχουμε επιλέξει λογική λειτουργίας με αυτόματο κλείσιμο (από c1 έως και c9).
 • Εάν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη τότε, όσο το κοντάρι είναι στην ανοιχτή θέση και μετρά αντίστροφα ο χρόνος αυτόματου κλεισίματος, εάν δοθεί εντολή OP/CL η μπάρα κλείνει αμέσως. Εάν η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη τότε, εάν δοθεί εντολή OP/CL, αρχίζει από την αρχή να μετρά αντίστροφα ο χρόνος αυτόματου κλεισίματος (ανανέωση του χρόνου παύσης).
 • Επιτρεπτές τιμές:
  • P0 Χωρίς άμεσο κλείσιμο με εντολή OP/CL
  • P1 Άμεσο κλείσιμο με εντολή OP/CL (εάν έχουμε επιλέξει y0)


r - Ομαλή εκκίνηση

ΠαράμετροςΕργοστασιακή τιμή
r r1
 • Επιτρεπτές τιμές:
  • r0 Χωρίς ομαλή εκκίνηση
  • r1 Με ομαλή εκκίνηση (soft-start)


y - Λειτουργία συσκευών ασφαλείας

ΠαράμετροςΕργοστασιακή τιμή
y y0
 • Επιτρεπτές τιμές:
  • y0 Οι συσκευές ασφαλείας είναι ενεργές μόνο κατά το κλείσιμο της μπάρας
  • y1 Οι συσκευές ασφαλείας είναι ενεργές και κατά το κλείσιμο και κατά το άνοιγμα της μπάρας


U - Λειτουργία προγραμματισμένης συντήρησης

ΠαράμετροςΕργοστασιακή τιμή
U U0
 • Επιτρεπτές τιμές:
  • U0 Χωρίς ενημέρωση προγραμματισμένης συντήρησης
  • U1 Ενημέρωση για προγραμματισμένη συντήρηση μετά από 10,000 κύκλους λειτουργίας
  • U2 Ενημέρωση για προγραμματισμένη συντήρηση μετά από 20,000 κύκλους λειτουργίας
  • U3 Ενημέρωση για προγραμματισμένη συντήρηση μετά από 30,000 κύκλους λειτουργίας
  • U4 Ενημέρωση για προγραμματισμένη συντήρηση μετά από 40,000 κύκλους λειτουργίας
  • U5 Ενημέρωση για προγραμματισμένη συντήρηση μετά από 50,000 κύκλους λειτουργίας
  • U6 Ενημέρωση για προγραμματισμένη συντήρηση μετά από 60,000 κύκλους λειτουργίας
  • U7 Ενημέρωση για προγραμματισμένη συντήρηση μετά από 70,000 κύκλους λειτουργίας
  • U8 Ενημέρωση για προγραμματισμένη συντήρηση μετά από 80,000 κύκλους λειτουργίας
  • U9 Ενημέρωση για προγραμματισμένη συντήρηση μετά από 90,000 κύκλους λειτουργίας

Εάν επιλέξουμε κάποια άλλη, εκτός της U0 τιμή, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο ταχυσύνδεσμος CN2 είναι ελεύθερος.Ενημέρωση προγραμματισμένης συντήρησης

Εάν έχει παρέλθει ο προγραμματισμένος αριθμός κύκλων λειτουργίας, μετά το κλείσιμο, η έξοδος του φανού ειδοποίησης λειτουργίας 230 VAC (επαφές 4 & 5) παραμένει ενεργή για επιπλέον 5 sec. Επίσης, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη AS. Η υπόλοιπη λειτουργία της μπάρας δεν επηρεάζεται. Για να σταματήσει η συγκεκριμένη συμπεριφορά, πρέπει να κάνουμε μηδενισμό του μετρητή κύκλων λειτουργίας (βλέπε επόμενη παράγραφο).Μηδενισμός μετρητή κύκλων λειτουργίας

 • Μπαίνουμε στην λειτουργία προγραμματισμού κρατώντας πατημένο το πλήκτρο P2 μέχρι την εμφάνιση της πρώτης παραμέτρου
 • Πατάμε το πλήκτρο P2 μέχρι να φτάσουμε στον μετρητή κύκλων λειτουργίας (βλέπε επόμενη παράγραφο)
 • Πατάμε ταυτόχρονα τα πλήκτρα P1 και P2 και τα κρατάμε πατημένα για 10 sec, μέχρι η ένδειξη να γίνει 00
 • Πατάμε το πλήκτρο P2 μία ακόμη φορά ή περιμένουμε για 60 sec


Μετρητής κύκλων λειτουργίας

Δεν πρόκειται για επιλογή αλλά για ενημερωτική οθόνη που παρουσιάζει, σε χιλιάδες από 00 έως 99, τους κύκλους λειτουργίας της μπάρας. Για παράδειγμα, η ένδειξη 15 σημαίνει ότι έχουν γίνει 15,000 κύκλοι λειτουργίας (ανοιγοκλεισίματα). Η μέγιστη ένδειξη είναι 99 και εκεί σταματάει το μέτρημα κύκλων λειτουργίας μέχρι να κάνουμε μηδενισμό του μετρητή κύκλων λειτουργίας βλέπε παραπάνω).Εγχειρίδια - Φυλλάδια

ΈγγραφοΜέγεθοςΗμερομηνίαΠαρατηρήσεις
Οδηγίες εγκατάστασης GENIUS Lynx 06 1.2 MB 17-07-2009 Στα Αγγλικά
 


Σύνδεσμοι

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™