Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Λογικές λειτουργίας πίνακα GENIUS Lynx 06

“Λογική λειτουργίας” σημαίνει τον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται οι εντολές OP/CL, CLOSE, STOP, FSW και το εάν γίνεται όχι αυτόματο κλείσιμο.Λογικές λειτουργίας

Παρακάτω, περιγράφονται οι έτοιμες λογικές λειτουργίας του πίνακα. Υπενθυμίζουμε ότι η εργοστασιακή ρύθμιση είναι η λογική λειτουργίας E (Semi-automatic).

 • Εντός παρενθέσεως φαίνεται η επίδραση κάθε σήματος σε τυχόν άλλα ενεργά σήματα.
 • Η ρύθμιση του χρόνου αυτόματου κλεισίματος, για όσες λογικές έχουν αυτή τη δυνατότητα (A, AP & D), γίνεται μέσω της παραμέτρου c. Ο χρόνος αυτός λέγεται “χρόνος παύσης” και, όσο η μπάρα είναι ανοιχτή και ο χρόνος παύσης μετράει ανάποδα, η κατάστασή της είναι “ανοιχτή σε παύση”.
 • Οι εντολές για άνοιγμα και κλείσιμο είναι παλμοί (στιγμιαίες εντολές).
 • Σαν “παρασιτική διέλευση” (tailgating) χαρακτηρίζουμε την περίπτωση που κάποιο όχημα διέλθει ακολουθώντας το όχημα στο οποίο δόθηκε η άδεια διέλευσης. Είναι το ίδιο με το να χτυπήσουμε το κουδούνι στην εξώπορτα της πολυκατοικίας κάποιου γνωστού μας, να μας ανοίξει και, καθώς μπαίνουμε, κάποιος άγνωστος να μπει μαζί μας. Περιπτώσεις όπου θέλουμε να αποφύγουμε την παρασιτική διέλευση είναι εάν η δίοδος ελέγχεται από σύστημα ελέγχου πρόσβασης (access-control), εάν είναι δίοδος ελεύθερης εξόδου (free-exit) ή δίοδος χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης.
 • Θεωρούμε αυτονόητη την σύνδεση τουλάχιστον ενός ζεύγους φωτοκυττάρων ασφαλείας.


Λογική A (Automatic)

c d E
από c1 έως c9 d0 E0


 • Διαθέτει αυτόματο κλείσιμο.
 • Είναι μία σχετικά απλή λογική με αυτόματο κλείσιμο, με την έννοια ότι το κλείσιμο γίνεται μετά την παρέλευση του χρόνου παύσης.
 • Η απόκριση σε εντολές OP/CL είναι κυκλική: Άνοιγμα - Κλείσιμο - Άνοιγμα …
 • Ο πίνακας ανταποκρίνεται σε τυχόν εντολές OP/CL και CLOSE όσο το κοντάρι είναι σε κίνηση (άνοιγμα ή κλείσιμο)
Παλμοί y0 y1
Κατάσταση μπάρας OP/CL CLOSE STOP FSW
ΚΛΕΙΣΤΗ Ανοίγει και ξανακλείνει μετά τον χρόνο παύσης Καμία αντίδραση Καμία αντίδραση
(εμποδίζει το άνοιγμα)
Καμία αντίδραση Καμία αντίδραση
(εμποδίζει το άνοιγμα)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΕ ΠΑΥΣΗ P0
Κλείνει άμεσα

P1
Ανανεώνει τον χρόνο παύσης
Κλείνει άμεσα Σταματά o0
Eάν έχει παρέλθει ο χρόνος παύσης, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec. Όσο ανιχνεύεται εμπόδιο, εάν λάβει σήμα CLOSE το αποθηκεύει και, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec. Τυχόν σήμα OP/CL αποθηκεύεται μόνο εάν P0.

o1
Eάν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος παύσης, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει άμεσα. Eάν έχει παρέλθει ο χρόνος παύσης, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec.
Eάν έχει παρέλθει ο χρόνος παύσης, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec. Όσο ανιχνεύεται εμπόδιο, εάν λάβει σήμα CLOSE το αποθηκεύει και, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec. Τυχόν σήμα OP/CL αποθηκεύεται μόνο εάν P0.
ΚΛΕΙΝΕΙ Αναστρέφει άμεσα σε άνοιγμα Καμία αντίδραση Σταματά Αναστρέφει άμεσα σε άνοιγμα Σταματά και με την απελευθέρωση συνεχίζει το κλείσιμο
ΑΝΟΙΓΕΙ Αναστρέφει άμεσα σε κλείσιμο

Εάν d2
Καμία αντίδραση
Αναστρέφει άμεσα σε κλείσιμο Σταματά Καμία αντίδραση Σταματά και με την απελευθέρωση συνεχίζει το άνοιγμα


Λογική AP (Automatic Step-by-step)

c d E
από c1 έως c9 d1 E0


 • Διαθέτει αυτόματο κλείσιμο.
 • Είναι μία σχετικά απλή λογική με αυτόματο κλείσιμο, με την έννοια ότι το κλείσιμο γίνεται μετά την παρέλευση του χρόνου παύσης.
 • Η απόκριση σε εντολές OP/CL είναι κυκλική: Άνοιγμα - Σταμάτημα - Κλείσιμο - Άνοιγμα …
 • Ο πίνακας ανταποκρίνεται σε τυχόν εντολές OP/CL και CLOSE όσο το κοντάρι είναι σε κίνηση (άνοιγμα ή κλείσιμο)
Παλμοί y0 y1
Κατάσταση μπάρας OP/CL CLOSE STOP FSW
ΚΛΕΙΣΤΗ Ανοίγει και ξανακλείνει μετά τον χρόνο παύσης Καμία αντίδραση Καμία αντίδραση
(εμποδίζει το άνοιγμα)
Καμία αντίδραση Καμία αντίδραση
(εμποδίζει το άνοιγμα)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΕ ΠΑΥΣΗ P0
Κλείνει άμεσα

P1
Ανανεώνει τον χρόνο παύσης
Κλείνει άμεσα Σταματά o0
Eάν έχει παρέλθει ο χρόνος παύσης, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec. Όσο ανιχνεύεται εμπόδιο, εάν λάβει σήμα CLOSE το αποθηκεύει και, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec. Τυχόν σήμα OP/CL αποθηκεύεται μόνο εάν P0.

o1
Eάν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος παύσης, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει άμεσα. Eάν έχει παρέλθει ο χρόνος παύσης, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec.
Eάν έχει παρέλθει ο χρόνος παύσης, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec. Όσο ανιχνεύεται εμπόδιο, εάν λάβει σήμα CLOSE το αποθηκεύει και, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec. Τυχόν σήμα OP/CL αποθηκεύεται μόνο εάν P0.
ΚΛΕΙΝΕΙ Σταματά και αναστρέφει σε άνοιγμα με τον επόμενο παλμό Καμία αντίδραση Σταματά Αναστρέφει άμεσα σε άνοιγμα Σταματά και με την απελευθέρωση συνεχίζει το κλείσιμο
ΑΝΟΙΓΕΙ Σταματά και αναστρέφει σε κλείσιμο με τον επόμενο παλμό

Εάν d2
Καμία αντίδραση
Αναστρέφει άμεσα σε κλείσιμο Σταματά Καμία αντίδραση Σταματά και με την απελευθέρωση συνεχίζει το άνοιγμα


Λογική E (Semiautomatic)

c d E
c0 d0 E0


 • Είναι η εργοστασιακά επιλεγμένη λογική λειτουργίας.
 • Δεν διαθέτει αυτόματο κλείσιμο.
 • Είναι μία σχετικά απλή λογική, όπου μπορούμε να κάνουμε χειρισμό ακόμη και με ένα μπουτόν (οι εντολές εκτελούνται κυκλικά: άνοιγμα, σταμάτημα, κλείσιμο κλπ).
Παλμοί y0 y1
Κατάσταση μπάρας OP/CL CLOSE STOP FSW
ΚΛΕΙΣΤΗ Ανοίγει Καμία αντίδραση Καμία αντίδραση
(εμποδίζει το άνοιγμα)
Καμία αντίδραση Καμία αντίδραση
(εμποδίζει το άνοιγμα)
ΑΝΟΙΧΤΗ Κλείνει Καμία αντίδραση
(εμποδίζει το κλείσιμο)
Όσο ανιχνεύεται εμπόδιο, εάν λάβει σήμα CLOSE ή OP/CL το αποθηκεύει και, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec.
ΚΛΕΙΝΕΙ Αναστρέφει άμεσα σε άνοιγμα Καμία αντίδραση Σταματά Αναστρέφει άμεσα σε άνοιγμα Σταματά και με την απελευθέρωση αναστρέφει σε άνοιγμα
ΑΝΟΙΓΕΙ Αναστρέφει άμεσα σε κλείσιμο

Εάν d2
Καμία αντίδραση
Αναστρέφει άμεσα σε κλείσιμο Σταματά Καμία αντίδραση Σταματά και με την απελευθέρωση συνεχίζει το άνοιγμα


Λογική EP (Stepped Semi-automatic)

c d E
c0 d1 E0


 • Δεν διαθέτει αυτόματο κλείσιμο.
 • Είναι μία σχετικά απλή αλλά πολύ ασφαλής λογική, αφού κάνουμε χειρισμό με ξεχωριστές εντολές για το άνοιγμα και το κλείσιμο
Παλμοί y0 y1
Κατάσταση μπάρας OP/CL CLOSE STOP FSW
ΚΛΕΙΣΤΗ Ανοίγει Καμία αντίδραση Καμία αντίδραση
(εμποδίζει το άνοιγμα)
Καμία αντίδραση Καμία αντίδραση
(εμποδίζει το άνοιγμα)
ΑΝΟΙΧΤΗ Κλείνει Καμία αντίδραση
(εμποδίζει το κλείσιμο)
Όσο ανιχνεύεται εμπόδιο, εάν λάβει σήμα CLOSE ή OP/CL το αποθηκεύει και, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec.
ΚΛΕΙΝΕΙ Σταματά και αναστρέφει σε άνοιγμα με τον επόμενο παλμό Καμία αντίδραση Σταματά Αναστρέφει άμεσα σε άνοιγμα Σταματά και με την απελευθέρωση αναστρέφει σε άνοιγμα
ΑΝΟΙΓΕΙ Σταματά και αναστρέφει σε κλείσιμο με τον επόμενο παλμό

Εάν d2
Καμία αντίδραση
Αναστρέφει άμεσα σε κλείσιμο Σταματά Καμία αντίδραση Σταματά και με την απελευθέρωση συνεχίζει το άνοιγμα


Λογική D (Condo)

c d E P
από c1 έως c9 d0 E1 P1


 • Διαθέτει αυτόματο κλείσιμο.
 • Είναι μία πιο περίπλοκη λογική με αυτόματο κλείσιμο, με την έννοια ότι το κλείσιμο γίνεται μετά την παρέλευση του χρόνου παύσης ή άμεσα μόλις ελευθερωθούν τα φωτοκύτταρα ασφαλείας (πχ αμέσως μετά την διέλευση του οχήματος - αποφυγή tailgating).
 • Η απόκριση σε εντολές OP/CL είναι κυκλική: Άνοιγμα - Κλείσιμο - Άνοιγμα …
 • Ο πίνακας δεν ανταποκρίνεται σε τυχόν εντολές OP/CL και CLOSE όσο το κοντάρι είναι σε κίνηση (άνοιγμα ή κλείσιμο)
Παλμοί y0 y1
Κατάσταση μπάρας OP/CL CLOSE STOP FSW
ΚΛΕΙΣΤΗ Ανοίγει και ξανακλείνει μετά τον χρόνο παύσης Καμία αντίδραση Καμία αντίδραση
(εμποδίζει το άνοιγμα)
Καμία αντίδραση Καμία αντίδραση
(εμποδίζει το άνοιγμα)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΕ ΠΑΥΣΗ Ανανεώνει τον χρόνο παύσης Κλείνει άμεσα Σταματά o0
Eάν έχει παρέλθει ο χρόνος παύσης, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec. Όσο ανιχνεύεται εμπόδιο, εάν λάβει σήμα CLOSE το αποθηκεύει και, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec.

o1
Eάν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος παύσης, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει άμεσα. Eάν έχει παρέλθει ο χρόνος παύσης, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec.
Eάν έχει παρέλθει ο χρόνος παύσης, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec. Όσο ανιχνεύεται εμπόδιο, εάν λάβει σήμα CLOSE το αποθηκεύει και, όταν πάψει να ανιχνεύεται εμπόδιο, κλείνει μετά από 5 sec.
ΚΛΕΙΝΕΙ Αναστρέφει άμεσα σε άνοιγμα Καμία αντίδραση Σταματά Αναστρέφει άμεσα σε άνοιγμα Σταματά και με την απελευθέρωση συνεχίζει το κλείσιμο
ΑΝΟΙΓΕΙ Καμία αντίδραση Σταματά Καμία αντίδραση Σταματά και με την απελευθέρωση συνεχίζει το άνοιγμα


Εγχειρίδια - Φυλλάδια

ΈγγραφοΜέγεθοςΗμερομηνίαΠαρατηρήσεις
Οδηγίες εγκατάστασης GENIUS Lynx 06 1.2 MB 17-07-2009 Στα Αγγλικά
 


Σύνδεσμοι

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™