Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Συνδεσμολογία πίνακα GENIUS Lynx 06

Η βασική συνδεσμολογία περιλαμβάνεται στη σελίδα GENIUS Lynx 06 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας 230VAC και δεν θα επαναληφθεί εδώ. Στην παρούσα σελίδα θα αναφερθούμε σε θέματα πέραν της βασικής συνδεσμολογίας.Σύνδεση περιφερειακών συσκευών

GENIUS Lynx 06 - Γενική διάταξη

 • CN1: Αποσπώμενη κλέμα σύνδεσης ρεύματος 230VAC (επαφές 1 έως και 3), φανού ειδοποίησης 230VAC (επαφές 4 και 5) και μοτέρ (επαφές 6 έως και 8)
 • CN2: Ταχυσύνδεσμος συσκευής encoder
 • CN3: Αποσπώμενη κλέμα σύνδεσης τερματικών διακοπτών μηχανισμού (επαφές 12 έως και 14)
 • CN4: Αποσπώμενη κλέμα σύνδεσης παρελκομένων, όπως μπουτόν και φωτοκύτταρα ασφαλείας (επαφές 15 έως και 21)
 • CN5: Ταχυσύνδεσμος πυκνωτή
 • JP1: Ταχυσύνδεσμος δέκτη τηλεχειρισμού
 • DSP1: Οθόνη δύο ψηφίων
 • F1: Ασφάλεια κυρίως περιέλιξης μετασχηματιστή και τροφοδοσίας μοτέρ
 • F2: Ασφάλεια περιφερειακών συσκευών
 • P1: Πλήκτρο προγραμματισμού παραμέτρων
 • P2: Πλήκτρο προγραμματισμού παραμέτρων
 • P3: Πλήκτρο προγραμματισμού εντολής OP/CL μέσω δέκτη τηλεχειρισμού
 • P4: Πλήκτρο προγραμματισμού εντολής CLOSE μέσω δέκτη τηλεχειρισμού
 • P5: Πλήκτρο RESET (διαγραφή αποθηκευμένης διαδρομής)
 • DL1: Ενδεικτικό LED τερματικού διακόπτη FCA (ανοιχτής θέσης)
 • DL2: Ενδεικτικό LED τερματικού διακόπτη FCC (κλειστής θέσης)
 • DL3: Ενδεικτικό LED εντολής CLOSE
 • DL4: Ενδεικτικό LED εντολής OP/CL (OPEN/CLOSE)
 • DL5: Ενδεικτικό LED εντολής FSW (σήμα από φωτοκύτταρα ασφαλείας)
 • DL6: Ενδεικτικό LED εντολής STOP
 • DL7: Ενδεικτικό LED εντολής OP/CL (OPEN/CLOSE) μέσω δέκτη τηλεχειρισμού
 • DL8: Ενδεικτικό LED εντολής CLOSE μέσω δέκτη τηλεχειρισμού


CN1 - 230 VAC

CN1

 • 1 - Σύνδεση γείωσης.
  Η σύνδεση της γείωσης είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία του πίνακα.
 • 2 & 3 - Σύνδεση παροχής ρεύματος 230 VAC.
 • 4 & 5 - Έξοδος 230 VAC, max 25W για σύνδεση φανού ειδοποίησης με ενσωματωμένο ρελέ αναλαμπής.
  Η έξοδος είναι ενεργή κατά την κίνηση του κονταριού (άνοιγμα ή κλείσιμο) ενώ όταν αυτό είναι σταματημένο, παραμένει ανενεργή. Η έξοδος ενεργοποιείται 0.5 sec πριν ξεκινήσει το άνοιγμα (preflashing - προαναλαμπή). Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία assistance request και έχει παρέλθει ο προγραμματισμένος αριθμός κύκλων λειτουργίας, μετά το κλείσιμο, η έξοδος παραμένει ενεργή για επιπλέον 5 sec.
 • 6, 7 & 8 - Σύνδεση μοτέρ
Μπάρες με φορά ανοίγματος LH και RH
Επαφή RH LH
6 Μαύρο Καφέ
7 Γκρί ή Μπλέ
8 Καφέ Μαύρο
1 Κίτρινο/Πράσινο


CN2 - Συσκευή encoder

 • Στον ταχυσύνδεσμο αυτό συνδέεται η συσκευή encoder (εάν υπάρχει) και έχει επιλεγεί η παράμετρος A0.
  • Μπορούμε να επιλέξουμε 4 διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας μέσω της παραμέτρου b
 • Εάν έχει επιλεγεί κάποια άλλη παράμετρος A, στον συγκεκριμένο ταχυσύνδεσμο δεν συνδέουμε την συσκευή encoder ακόμη και εάν υπάρχει.
 • Σε καμία περίπτωση δεν γεφυρώνουμε τις επαφές του ταχυσύνδεσμου.


Λειτουργία συσκευής encoder

Η συσκευή encoder εγκαθίσταται πάνω στον άξονα του ηλεκτροκινητήρα και μετρά τις περιστροφές του μοτέρ. Με αυτό τον τρόπο ενημερώνεται ο πίνακας ελέγχου για την ακριβή θέση κονταριού και για το εάν η κίνησή του σταμάτησε αναπάντεχα.

 • Εάν ανιχνευτεί εμπόδιο κατά το κλείσιμο, δίνεται άμεσα εντολή για πλήρες άνοιγμα. Εάν έχει γίνει ρύθμιση για αυτόματο κλείσιμο, συνεχίζει και ισχύει. Εάν η ανίχνευση εμποδίου γίνει 3 διαδοχικές φορές, τότε γίνεται πάλι πλήρες άνοιγμα αλλά η μπάρα σταματάει (STOP) στην ανοιχτή θέση, απενεργοποιώντας τυχόν ρύθμιση για αυτόματο κλείσιμο. Για να επαναληφθεί η λειτουργία, δίνουμε εντολή μέσω των OP/CL ή CLOSE αφού βεβαίως απομακρύνουμε το εμπόδιο.
 • Εάν ανιχνευτεί εμπόδιο κατά το άνοιγμα, δίνεται άμεσα εντολή για πλήρες κλείσιμο.


CN3 - Τερματικοί διακόπτες

CN3

 • 12, 13 & 14 - Σύνδεση τερματικών διακοπτών.


CN4 - Παρελκόμενα

CN4

 • CLOSE - Εντολή κλεισίματος (15 & 20 - Κανονικά Ανοιχτή / NO επαφή):
  Για σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής που κλείνοντας στιγμιαία μία επαφή, δίνει εντολή στην μπάρα να κλείσει. Σχεδόν πάντα, εάν συνδέσουμε κάποια συσκευή εδώ, πρόκειται για μπουτόν (διακόπτη αυτόματης επαναφοράς) και/ή το δεύτερο κανάλι ενός δέκτη τηλεχειρισμού. Βεβαίως, η μπάρα μπορεί να κλείνει και με άλλους τρόπους (πχ αυτόματο κλείσιμο με χρονοκαθυστέρηση, κλείσιμο με την απελευθέρωση των φωτοκυττάρων ασφαλείας).
 • OP/CL (OPEN/CLOSE) - Εντολή ανοίγματος/κλεισίματος (16 & 20 - Κανονικά Ανοιχτή / NO επαφή):
  Για σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής που κλείνοντας στιγμιαία μία επαφή, δίνει εντολή στην μπάρα να ανοίξει. Η συσκευή αυτή μπορεί να είναι μπουτόν (διακόπτης αυτόματης επαναφοράς) αλλά και συσκευές όπως η έξοδος ενός δέκτη τηλεχειρισμού ή η έξοδος ενός συστήματος ελέγχου πρόσβασης (access-control). Η εντολή σε αυτή την επαφή δεν οδηγεί απαραίτητα σε άνοιγμα: ανάλογα με την επιλεγμένη λογική λειτουργίας και την κατάσταση της μπάρας, μπορεί να οδηγήσει και σε κλείσιμο και/ή σταμάτημά της (συμβουλευτείτε τον πίνακα της αντίστοιχης λογικής λειτουργίας).
 • FSW - Σύνδεση συσκευών ασφαλείας κατά το κλείσιμο (17 & 20 - Κανονικά Κλειστή / NC επαφή):
  Για σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής που διατηρώντας ανοιχτή μία επαφή, πληροφορεί την μπάρα για την ύπαρξη εμποδίου και, εάν είναι ανοιχτή, την εμποδίζει να κλείσει και, εάν είναι στο κλείσιμο, την αναγκάζει να γυρίσει σε άμεσο άνοιγμα. Σχεδόν πάντα, οι συσκευές αυτές είναι τα φωτοκύτταρα ασφαλείας. Εάν δεν υπάρχουν φωτοκύτταρα ασφαλείας, γεφυρώνουμε τις επαφές 17 (FSW) και 20 (-).
 • STOP - Εντολή σταματήματος (18 & 20 - Κανονικά Κλειστή / NC επαφή):
  Για σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής που ανοίγοντας μία επαφή, σταματά την κίνηση της μπάρας. Σχεδόν πάντα, οι συσκευές αυτές είναι διακόπτες ή μπουτόν. Εάν δεν υπάρχει τέτοια συσκευή, γεφυρώνουμε τις επαφές 18 (STOP) και 20 (-).
 • SPOR - Φανός ειδοποίησης λειτουργίας 24 VDC, max 5W (19 & 20 - Κανονικά Κλειστή / NC επαφή).
  Εάν έχουμε συνδέσει φανό στις συγκεκριμένες επαφές, η λειτουργία του έχει ως εξής:
  • Σβηστό: Μπάρα κλειστή
  • Αναμμένο σταθερά: Μπάρα ανοιχτή
  • Αναβοσβήνει αργά: Μπάρα σε κίνηση κλεισίματος
  • Αναβοσβήνει γρήγορα: Μπάρα σε κίνηση ανοίγματος
 • - (επαφή 20):
  Αρνητική επαφή
 • + (επαφή 21):
  Θετική επαφή για τροφοδοσία περιφερειακών, όπως τα φωτοκύτταρα ασφαλείας, με τάση 24 VDC. Μέγιστο φορτίο: 500 mA.


Φωτοκύτταρα ασφαλείας

Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας προσφέρουν ασφάλεια κατά το κλείσιμο της μπάρας και συνίσταται, κατ' ελάχιστο, η εγκατάσταση τουλάχιστον ενός ζεύγους.

Μία χρήσιμη δυνατότητα του συγκεκριμένου πίνακα είναι το άμεσο κλείσιμο όταν απελευθερωθούν τα φωτοκύτταρα ασφαλείας.

Σε γενικές γραμμές, η σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας είναι όπως στο παρακάτω σχήμα, ενώ η σελίδα 'Σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας σε πίνακα GENIUS Lynx 06' περιγράφει την συνδεσμολογία από την μεριά των φωτοκυττάρων, για κάποιους από τους τύπους που διαθέτουμε.

GENIUS Lynx 06 - Σύνδεση ενός ζεύγους φωτοκυττάρων ασφαλείας για προστασία κατά το κλείσιμοCN5 - Πυκνωτής

Εάν ο πυκνωτής που διαθέτουμε δεν μπορεί να συνδεθεί με τον συγκεκριμένο ταχυσύνδεσμο, τότε τον συνδέουμε στις επαφές 6 & 8.Εγχειρίδια - Φυλλάδια

ΈγγραφοΜέγεθοςΗμερομηνίαΠαρατηρήσεις
Οδηγίες εγκατάστασης GENIUS Lynx 06 1.2 MB 17-07-2009 Στα Αγγλικά
 


Σύνδεσμοι

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™