Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Συνδεσμολογία πίνακα GENIUS Lynx 03

Η βασική συνδεσμολογία περιλαμβάνεται στη σελίδα GENIUS Lynx 03 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας 24VDC και δεν θα επαναληφθεί εδώ. Στην παρούσα σελίδα θα αναφερθούμε σε θέματα πέραν της βασικής συνδεσμολογίας.Σύνδεση περιφερειακών συσκευών

GENIUS Lynx 03 - Γενική διάταξη

 • M1: Αποσπώμενη κλέμα σύνδεσης τροφοδοσιών με ρεύμα(επαφές 1 έως και 8)
 • Μ2: Αποσπώμενη κλέμα σύνδεσης περιφερειακών (επαφές 9 έως και 15)
 • Μ3: Αποσπώμενη κλέμα σύνδεσης συσκευών χειρισμού και ασφαλείας (επαφές 16 έως και 21)
 • Μ5: Ταχυσύνδεσμος δέκτη τηλεχειρισμού
 • DSP1: Οθόνη δύο ψηφίων
 • F1: Ασφάλεια κυρίως περιέλιξης μετασχηματιστή (F1=T10A250V-5×20)
 • F2: Ασφάλεια περιφερειακών συσκευών (F2=F3.15/250V-5×20)
 • S1: Μικροδιακόπτες προγραμματισμού παραμέτρων
 • S2: Μικροδιακόπτης λειτουργίας εκμάθησης διαδρομής
 • RESET: Επαφές RESET (διαγραφή αποθηκευμένης διαδρομής)
 • LED POWER: Ενδεικτικό LED τροφοδοσίας με ρεύμα
 • LED FTO: Ενδεικτικό LED εντολής FTO (σήμα από φωτοκύτταρα ασφαλείας για προστασία κατά το άνοιγμα)
 • LED STP: Ενδεικτικό LED εντολής STOP
 • LED FTC: Ενδεικτικό LED εντολής FTC (σήμα από φωτοκύτταρα ασφαλείας για προστασία κατά το κλείσιμο)
 • LED STA: Ενδεικτικό LED εντολής START
 • LED CLOSE: Ενδεικτικό LED εντολής CLOSE
 • LED FCC: Ενδεικτικό LED τερματικού διακόπτη FCC (κλειστής θέσης)
 • LED FCA: Ενδεικτικό LED τερματικού διακόπτη FCA (ανοιχτής θέσης)


M1 - Τροφοδοσίες

 • 1 & 2 - Σύνδεση δευτερεύοντος τυλίγματος μετασχηματιστή.
  Μέσω αυτών των επαφών, ο μετασχηματιστής τροφοδοτεί με ρεύμα 24 VAC, 50/60 Hz. Το LED με την ένδειξη POWER ανάβει όσο υπάρχει τροφοδοσία.
 • 3 & 4 - Σύνδεση μπαταριών. Τυπικά, εδώ συνδέονται, εν' σειρά 2 μπαταρίες 12V (ώστε να δίνουν τάση 24 VDC). Εάν κοπεί το ρεύμα, ο πίνακας (και, μέσα από αυτόν και το μοτέρ), τροφοδοτείται από τις μπαταρίες. Όσο υπάρχει ρεύμα, ο πίνακας διατηρεί τις μπαταρίες φορτισμένες.
  Προσοχή στην πολικότητα!
 • 5 & 6 - Παροχή 24 VDC, max 500mA για τροφοδοσία παρελκομένων όπως φωτοκύτταρα ασφαλείας.
 • 7 & 8 - Παροχή 24 VDC, max 80W για λειτουργία μοτέρ


M2 - Περιφερειακά

 • 9 - Σύνδεση γείωσης.
  Η σύνδεση της γείωσης είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία του πίνακα.
 • 10, 11 & 12 - Σύνδεση τερματικών διακοπτών.
  • Τερματικός διακόπτης ανοιχτής θέσης (FCA 10 & 11 - Κανονικά Κλειστή / NC επαφή) - Η κατάσταση του διακόπτη υποδεικνύεται από το ενδεικτικό LED FCA. Η επίδραση του διακόπτη στη λειτουργία του αυτοματισμού εξαρτάται από την ρύθμιση του μικροδιακόπτη SW3. Εάν ο τερματικός διακόπτης ανοιχτής θέσης δεν είναι σε χρήση, πρέπει να γεφυρώνονται οι σχετικές επαφές.
  • Τερματικός διακόπτης κλειστής θέσης (FCC 10 & 12 - Κανονικά Κλειστή / NC επαφή) - Η κατάσταση του διακόπτη υποδεικνύεται από το ενδεικτικό LED FCC. Εάν ο τερματικός διακόπτης κλειστής θέσης δεν είναι σε χρήση, πρέπει να γεφυρώνονται οι σχετικές επαφές.
 • 13 & 14 - Φανός ειδοποίησης λειτουργίας 24 VDC, max 15W. Εάν έχουμε συνδέσει φανό στις συγκεκριμένες επαφές, η λειτουργία του έχει ως εξής: ανάβει σταθερά 0.5 sec πριν το άνοιγμα και 1.5 sec πριν το κλείσιμο. Εάν έχει επιλεγεί λογική με αυτόματο κλείσιμο, όταν η μπάρα ανοίξει, ο φανός μένει σταθερά αναμμένος για 5 sec. Όταν η μπάρα είναι ανοιχτή, ο φανός μένει σταθερά σβηστός και αναβοσβήνει για έως 10 sec όταν ενεργοποιούνται οι συσκευές ασφαλείας.
  Ο φανός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος και κατά την διάρκεια της εγκατάστασης καθώς μας ενημερώνει για την τρέχουσα φάση προγραμματισμού.
 • 13 & 15 - Ενδεικτικός φανός/λαμπτήρας φωτισμού 24 VDC, max 15W. Είναι συνδεδεμένος παράλληλα με την υποδοχή λαμπτήρα που φέρει ενσωματωμένη ο πίνακας. Η λειτουργία του εξαρτάται από την ρύθμιση του μικροδιακόπτη SW7.


M3 - Συσκευές χειρισμού και ασφαλείας

 • CLOSE - Εντολή κλεισίματος (16 & 21 - Κανονικά Ανοιχτή / NO επαφή):
  Για σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής που κλείνοντας στιγμιαία μία επαφή, δίνει εντολή στην μπάρα να κλείσει. Σχεδόν πάντα, εάν συνδέσουμε κάποια συσκευή εδώ, πρόκειται για μπουτόν (διακόπτη αυτόματης επαναφοράς) και/ή το δεύτερο κανάλι ενός δέκτη τηλεχειρισμού. Βεβαίως, η μπάρα μπορεί να κλείνει και με άλλους τρόπους (δλδ αυτόματο κλείσιμο με χρονοκαθυστέρηση).
 • START - Εντολή ανοίγματος/κλεισίματος (17 & 21 - Κανονικά Ανοιχτή / NO επαφή):
  Για σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής που κλείνοντας στιγμιαία μία επαφή, δίνει εντολή στην μπάρα να ανοίξει. Η συσκευή αυτή μπορεί να είναι μπουτόν (διακόπτης αυτόματης επαναφοράς) αλλά και συσκευές όπως η έξοδος ενός δέκτη τηλεχειρισμού ή η έξοδος ενός συστήματος ελέγχου πρόσβασης (access-control). Η εντολή σε αυτή την επαφή δεν οδηγεί απαραίτητα σε άνοιγμα: ανάλογα με την κατάσταση της μπάρας, μπορεί να οδηγήσει και σε κλείσιμο και/ή σταμάτημά της.
 • FTC - Σύνδεση συσκευών ασφαλείας κατά το κλείσιμο (18 & 21 - Κανονικά Κλειστή / NC επαφή):
  Για σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής που διατηρώντας ανοιχτή μία επαφή, πληροφορεί την μπάρα για την ύπαρξη εμποδίου και, εάν είναι ανοιχτή, την εμποδίζει να κλείσει και, εάν είναι στο κλείσιμο, την αναγκάζει να γυρίσει σε άμεσο άνοιγμα. Σχεδόν πάντα, οι συσκευές αυτές είναι τα φωτοκύτταρα ασφαλείας. Εάν δεν υπάρχουν φωτοκύτταρα ασφαλείας κατά το κλείσιμο, γεφυρώνουμε τις επαφές 18 (FTC) και 21 (COM2).
 • STOP - Εντολή σταματήματος (19 & 21 - Κανονικά Κλειστή / NC επαφή):
  Για σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής που ανοίγοντας μία επαφή, σταματά την κίνηση της μπάρας. Σχεδόν πάντα, οι συσκευές αυτές είναι διακόπτες ή μπουτόν. Εάν δεν υπάρχει τέτοια συσκευή, γεφυρώνουμε τις επαφές 19 (STOP) και 21 (COM2).
 • FTΟ - Σύνδεση συσκευών ασφαλείας κατά το άνοιγμα (20 & 21 - Κανονικά Κλειστή / NC επαφή):
  Εάν δεν υπάρχουν φωτοκύτταρα ασφαλείας κατά το άνοιγμα, γεφυρώνουμε τις επαφές 20 (FTO) και 21 (COM2).


Φωτοκύτταρα ασφαλείας

Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας προσφέρουν ασφάλεια κατά το κλείσιμο της μπάρας και συνίσταται, κατ' ελάχιστο, η εγκατάσταση τουλάχιστον ενός ζεύγους.

Σε γενικές γραμμές, η σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας είναι όπως στο παρακάτω σχήμα, ενώ η σελίδα 'Σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας σε πίνακα GENIUS Lynx 03' περιγράφει την συνδεσμολογία από την μεριά των φωτοκυττάρων, για κάποιους από τους τύπους που διαθέτουμε.

GENIUS Lynx 03 - Σύνδεση ενός ζεύγους φωτοκυττάρων ασφαλείας για προστασία κατά το κλείσιμοΕγχειρίδια - Φυλλάδια

ΈγγραφοΜέγεθοςΗμερομηνίαΠαρατηρήσεις
Φυλλάδιο GENIUS Lynx 03 690.0 KB 13-11-2008 Στα Αγγλικά
Οδηγίες εγκατάστασης GENIUS Lynx 03 2.8 MB 05-08-2008 Στα Αγγλικά
 


Σύνδεσμοι

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™